Urinebank.nl
overig
standnummer
633
Broekstraat 17
7009 ZB
Doetinchem
Urinebank.nl
Overige producten of diensten
standnummer
633
Broekstraat 17
7009 ZB
Doetinchem
Urinebank.nl is een plek waar vraag en aanbod van koeienurine samenkomt. Koeienurine is rijk aan stikstof en kali en daardoor een uitstekende kunstmestvervanger voor planten. De koeienurine wordt door het innovatieve CowToilet (van Hanskamp Agrotech) direct onder de staart van de koe opgevangen. Doordat de urine niet in aanraking komt met de mest op de vloer van de stal, blijft de urine zuiver. Daardoor ontstaat er ook geen ammoniakemissie. Deze ontstaat namelijk wanneer urine en mest met elkaar in aanraking komen. Zo blijft de stikstof in de urine behouden. Dubbele winst: doordat de meeste melkveehouders een stikstofoverschot hebben, is het aantrekkelijker om urine af te voeren in plaats van drijfmest. Zo kan de melkveehouder fosfaat en organische stof in de kringloop behouden en gericht stikstof afvoeren. We spreken hier van dubbele winst; zowel voor de melkveesector als de kwekerijsector. De melkveehouder zet de koeienurine af richting een kwekerij, deze kan verduurzamen door meer natuurlijke meststoffen in te gaan zetten en minder (vervuilende) synthetische mest te gebruiken. De vergroening van twee sectoren.